Category Archives: Business::Customer Service

Business::Customer Service

May Khoan Rut Loi Be Tong Like Brad Pitt

Hệ thống Showroom Giới thiệu về Thành Lợi Tuyển dụng Danh mục sản phẩm Tuân theo các hướng dẫn này sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian, tiền bạc và tăng hiệu quả khoan: Chọn mũi khoan đúng với mục đích sử dụng: Đây là điều kiện tiên quyết khi bạn chọn mũi khoan, mỗi loại mũi khoan […]

Home of the soldier celebrates 70 years

One rule should be respected when drilling: hard heavy materials require soft bonded diamond drills, and opposite; softer materials are requiring hard bonds. Each material has its own specific density and hardness which affects the overall pressure during drilling. If you want to finish your construction project successfully, you have to choose the right tools […]